×
თაბაშირ მუყაოს ფილა
აკვაპანელის ფილა
ფითხი და წებოცემენტი
პროფილი
აქსესუარები
იზოლაცია
გრუნტი
AMF ამსტრონგი
კაპაროლის საღებავები
საბათქაშე (სალესი) მანქანა
დეკორატიული ბათქაში ფასადებისათვის
kshop

საქართველოს მთავრობის №41 დადგენილებით ,,შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე"

რეგულირდება ცეცხლმდეგობის ხარისხი,დროის პერიოდი რომლის განმავლობაშიც შენობის ელემენტი ინარჩუნებს ცეცხლის შეკავების უნარს,აგრძელებს სტრუქტურული ფუნქციის შესრულებას,ან ახერხებს ორივეს.

კნაუფის ცეცხლმდეგი სისტემები,აკმაყოფილებს მოთხოვნებს რომელიც თითოეული ინდივიდუალური ცეცხლმდეგი ანაწყობისთვისაა განსაზღვრული.რაც თურქეთში დამოუკიდებელ აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში ჩატარებულმა ცდებმა დაადასტურეს.

კერძოდ ცელხმდეგობის ხანგრძლივობა 60,90 და 120 წუთია,აწყობილი კონსტრუქციის შესაბამისად.

სტატიის ავტორი , 2021-09-02